Gränsvärde för radon

Det finns så kallade gränsvärden för hur hög halt radon det får vara per kubikmeter i en bebodd bostad innan man rekommenderar att ta till radon-åtgärder. Genom att man satt dessa gränsvärden för radon så kan man enklare avgöra om en bostad är i riskzonen eller helt enkelt har för högt halt för att bo i. De radon-gränsvärden som finns har sammanställts av flera svenska myndigheter som tillsammans har den kompetens som krävs för att avgöra vad som är rimligt och orimligt.

Privat bostad

Radon i hus inomhus i en bostad där man dagligen bor i privat syfte är gränsvärden på radon 200 Bq per kubikmeter. Bq står för bercquerel och är en enhet för att mäta något som kallas radionaktivt söderfall, i detta fall radon. Man mäter värdet av radon i en bostad där det då alltså överstiger 200 Bq per kubikmeter så anses bostaden inte brukbar och måste därför evakueras samt åtgärder måste tas mot de höga halterna.

Nya byggnader

I nya byggnader där man precis blivit färdig så är gränsvärdet för radon lika som i en bostad, alltså 200 Bq per kubrikmeter. Det som är skillnaden mellan en ny och en gammal bostad är just att den nya kan ha okänd halt radon eller är på ett område där inga åtgärder tagits. På en arbetsplats så får det faktiskt vara hela 400 Bq per kubikmeter, alltså dubbelt så hög halt radon än i en privat bostad. Anledningen är att man inte vistas på sin arbetsplats dygnet runt och därför kan gränsvärdet på radon vara något högre.

Arbetsplats

För en arbetsplats under jorden, till exempel en gruva eller liknande, då är riktvärdet på radon anpassat till antal jobbade timmar. I strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden ges exemplet av 1600 jobbade timmar på ett år i en omgivning av 1500 Bq per kubikmeter. Det är ett väldigt högt gränsvärde på radon men om man jämför det med att man inte dygnet runt vistas där nere så är det inte så högt i alla fall.

Dricksvatten

Det finns också gränsvärden för radon i dricksvatten, detta är viktigt att hålla koll på precis som med luften. I luften finns radongas och i vattnet radon i lös form. Det får enligt riktlinjerna för gränsvärde radon i dricksvatten vara 100 Bq per liter vatten, detta förutsätter dock att man inte använder sig vatten från ett litet vattenverk. Gränsen för att det ska vara direkt farligt att dricka vatten är dricksvatten som har en högre halt radon är 1000 Bq per liter. Om det är så att vattenet har en så hög halt så måste även inomhusluften mätas omgående för att se så att inte bostaden eller lokalerna är direkt farliga att vistas och bo i.

Fritidsboende

Med fritidsboende är det faktiskt lite annolunda då man inte alltid använder fritidsboende och dess vatten utan ofta säsongsvis. Om du gångrar den effektiva radonhalten i vatten med kvoten mellan dagarna du spenderar i fritidsboende på året och 365 dagar så får du vilken halt det motsvarar för ett helt år att använda bostadens vatten och på ett sådant sätt se om det är ett okej gränsvärde för radon i vatten på ditt fritidsboende.