Radon i dricksvatten

Vissa områden i Sverige har höga halter av radon i marken vilket leder till att man bör kolla radonhalten i dricksvattnet så att man inte riskerar att dricka vatten med för höga värden radon – något som kan leda till sjukdomar. I vissa områden i Sverige finns det extra mycket uran men även radium i berggrunden – något som tar sig uppåt mot marken för att sedan gå in genom byggnader genom brunnar, sprickor och liknande. När det gäller radon i dricksvatten så är det faktiskt lägre risk för förhöjda radonvärden i egna brunnar (som man grävt själv) då det oftast är gott om luft i anslutning till vattnet – något som gör att radonet försvinner så sett (genom luftning). Dricksvatten som kommer genom vattenledningar kan inte luftas på väg upp till bostaden och där kan det bli så att radon i dricksvattnet blir för högt – något som bör åtgärdas. Radon i dricksvatten kan vid för höga halter orsaka att radioaktiva ämnen går in i kroppen och skapar problem i lungorna, något som kan leda till lungcancer. Av denna anledning är det viktigt att göra en fullständigradonundersökning.

Hur mäter man?

Är det så att man inte vet vad man har för radonvärden i dricksvattnet så kan man beställa ett kit av kommunen eller ett företag för att mäta halten radon i dricksvatten. Ett test går väldigt fort att göra och kan skickas in och analyseras på bara några dagar.

Åtgärder

Om man har radonhalter i dricksvattnet som är för höga så bör man med hjälp av ett kunnigt företag lufta vattnet innan användning. Det finns flera instrument att använda sig av för att sänka halten radon i dricksvatten och ett av detta sätt är genom att använda sig av en radonavskiljare – något som finns att köpa på marknaden men även genom företag vars sysselsättning är att rena radon från dricksvatten.

Dubbel påverkan

Det kan vara lurigt med radon i dricksvatten på så sätt att även halten av radon inomhus höjs i samband med att vatten som har höga halter radon används. Genom att åtgärda höga halter av radon i dricksvatten kan man även åtgärda en del av det höga värde av radon man också har i luften i sin bostad. I samband med att man kollar halten radon i sitt dricksvatten så bör man också se till att kolla luften halter – förutsatt att man inte redan vet. För att komma tillrätta med radon i luft finns flera typer av åtgärder, såsom attventilera radon.

Redan gjorda mätningar

Man kan oftast vända sig till fastighetsägaren för att få reda på om det tagits prover i vatten eller luften under de senaste åren.