Radon i hus

Gränsvärden och statistik

Att ha en för högt halt av radon i hus som det bor människor i är direkt farligt. Gränsvärdet för en privat bostad är 200 Bq per kubikmeter, en siffra som inte får överstigas utan att åtgärder tas mot radon i det hus som det är för högt i.

Enligt den svenska strålsäkerhetsmyndigheten finns det över 300 000 bostäder i Sverige som har över gränsvärdet på radon i sitt hus, något som kan leda till lungcancer och därmed död. Varje år får cirka 500 svenskar lungcancer med följd av för höga halter av radon i sin omgivning, däribland radon i sitt hus eller sin bostad.

Hur mäter man?

För att kontrollera den halt som finns i hus så behöver man göra detta någon gång under sommarhalvåret, det vill säga mellan maj till september. Genom att använda en utrustning du får av kommunen som består av en radonmätare kan du sätta i ett eller flera rum och kan därmed mäta radon i huset på ett enkelt sätt. Själva mätningen tar runt tre månader och när mätningen av radon i huset är klart så skickas resultatet in till kommunen som skickar tillbaka ett resultat av mätningen av radon i huset via post.

Redan gjorda mätningar i området

Oftast så vet du om det finns risk för en hög halt radon i luften i huset. Detta då det kan vara grannar som har hög halt av radon eller någon i området som tagit åtgärder mot radon i sitt hus. Att mäta radon i ett hus, är väldigt viktigt då det är onödigt att riskera lungcancer bara genom att ignorera ett sådant välkänt problem som för hög halt radon i husets luft.

Åtgärder

Om du gjort ett test av halten radon i ditt hus coh du får reda på att halten av radon är alldeles för hög, det vill säga över 200 Bq per kubikmeter så bör du direkt börja fundera över åtgärder mot radon i huset i form av radon-sanering. Det första man behöver göra är att se var radonet kommer ifrån i huset, något som är viktigt att man gör innan man börjar ta åtgärder. Antingen kan du genom kommunen hyra en person mot en kostnad som kommer över och gör dessa mätningar eller så kan du göra det själv, något som dock inte rekommenderas då det krävs en del kunskap och erfarenhet.

Var kommer radonet ifrån?

En hög halt av radon i ett hus kan bero på att vattnet har en hög halt radon och radonet därmed sprids därifrån. En hög halt radon i ditt hus kan också bero på hur ventilationen är planerad och uppbyggd i huset.

En hög halt radon i hus kan även bero på att marken i sig har en väldigt hög halt radongas och därför även en hög halt radon i huset. Små läckor lite överallt i huset i form av golvbrunnar och ledningar som inte är täta kan också bidra till en hög halt av radon.