Radon i vatten

Riktvärden

Att ha en för hög halt radon i vatten som man dricker är inte hälsosamt. Det riktvärde som strålsäkerhetsmyndigheten bestämt är ett gränsvärde för radon och för vatten gäller 1000 Bq per liter. Om det skulle vara så att man har högre än 1000 Bq per liter så är det dags ta åtgärder mot radon i vatten. Vet man inte hur hög halt radon man har i sitt dricksvatten så är det snarare dags att göra ett litet test.

Hur mäter man?

Ett test av halten radon i dricksvatten kräver att vattnet är färskt, det behövs alltså spolas en stund innan det anses helt färskt. En flaska som är speciellt utformad för ett test av halten radon behövs också för att testet ska bli korrekt. Detta prov kan sedan skickas in för analys via kommunen och resultatet kommer sedan via post.

Statistik

Om det är så att man har en för hög halt radon i vattnet utan att veta det och då också dricker det så kan man bli en av de femhundra personer i Sverige som varje år får lungcancer för att ha druckit vatten med för hög halt radon alternativt haft en omgivning i luften har för hög halt radon. Det uppskattas till att över trehundra tusen svenskar faktiskt idag lever i hushåll med för höga halter radon, därbland radon i vatten. Siffran för hur många människor som drabbas av lungcancer som följd av radon kan sjunka genom att man gör tester och även åtgärder när man upptäcker att det finns för höga halter radon i omgivningen.

Åtgärder

Det finns flera olika sätt att åtgärda en för hög halt radion i vatten. Luftning, lagring och aktivt kol är de tre vanligaste metoderna för att åtgärda de höga halterna av radon i vatten. Alla tre metoder kräver att man har de instrument som behövs för att genomföra åtgärderna av för hög halt radon i vatten och det gäller också att man har rätt utrustning. Det finns tyvärr utrustning som kan användas vid till exempel luftning eller aktivt kol som faktiskt har motverkade effekter och dåliga bieffekter. Som ett exempel så kan en luftning med ett instrument som är dåligt göra att luften får förhöjda radonvärden, något som verkligen inte är välkommet.

Ansvar

När man har en arbetsplats, lokal eller bostad med rinnande vatten som de flesta har så är det viktigt att man som ägare, uthyrare eller boende vet vad det är för värden av radon i vattnet man dricker. För höga värden kan som tidigare nämnt framkalla cancer i form av lugncancer vilket är en av de värre typerna av cancer som man faktiskt kan ha. Det är en enkel process att helt enkelt bara kontrollera, mäta och åtgärda och på så sätt undvika att man själv får lungcancer eller någon annan i bostaden eller lokalen.

Redan gjorda mätningar i området

Det är ofta känt på något sätt i det område man bor eller den arbetsplats man har vad det är för halter av radon i vatten, så kolla först runt där du bor eller har din arbetsplats om det är dokumenterat vad det är för halter av radon i dricksvattnet innan du börjar en mätning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>