Radonmätare

Att mäta

Höga halter av radon eller misstankar om radon i hus, bostad eller byggnad bör undersökas genom att kan gör en färsk radonmätning för att få reda på hur det egentligen ligger till med halten radon i lokalen eller bostaden. Radonmätningar går att göra på egen hand men instrumenten som behövs kan beställas antingen av kommunen där man har bostaden eller byggnaden alternativt att man beställer en mätning av ett företag som sysslar med mätning av radon. Det går också att mäta radonhalten i vatten då detta också är en riskfaktor då vattenledningar som går genom jord med höga halter radon påverkar kroppen om det dricks.

Hur mäter man?

En radonundersökning görs med hjälp av en radonmätare som då alltså beställs av kommunen eller ett företag. För att mäta radon i luften i eller utanför en byggnad så behövs själva radonmätaren men också ett filter som används för att fånga upp partiklarna och mäta. Radonmätaren man beställer placerar man på en plats i ett rum som är relativt neutralt, en rekommendation är också att man använder sig av flera radonmätare för att få ett så exakt resultat som möjligt och att man då placerar dessa radonmätare i flera olika rum i byggnaden. Radonmätaren ska sedan ligga kvar i rummen i cirka tre månader innan de kan skickas in för analys till kommunen eller företaget som man fick låta radonmätarna av. När analysen gjort så skickas det en rapport tillbaka till dig som genomfört radonmätningen och då står det hur högt det är (i Bq per kubikmeter) och om det är för högt så står det också förslag på åtgärder för det.

Vad är en radonmätare?

Radonmätare för att mäta hur hög halten radon är i dricksvatten är något mindre komplicerad och mycket snabbare. Genom att man helt enkelt fyller en speciell flaska av ett företag som har dessa ”radonmätare” så kan man sedan skicka in denna vattenflaska med provet av dricksvattnet så att företaget sedan kan analysera men även ge ett resultat. Det är dock viktigt att man gör denna radonmätning efter att ha spolat vattnet länge så att det inte blir ett felaktigt vattenprov man fyller radonmätaren med.
En radonmätare går inte att köpa i en järnbutik men kommunen har alltså dessa för uthyrning så att man kan mäta och vara säker på att man kan slappna av när man vistas i bostaden eller lokalen då det kan vara jobbigt att veta att man kan riskera negativa konsekvenser på hälsan om man vistas för ofta och för mycket i en byggnad som har höga halter av radon.

Arbetsplatser

En radonmätning bör också göras med en radommätare på arbetsplatser då det kan vara väldigt annorlunda halter av radon i industrilokaler, butiker eller arbetsplatser som ligger annorlunda från var bostäder ligger. Det är rekommenderat att man även beställer en radonmätare för att göra en mätning av radon på arbetsplatser och extra viktigt är det att göra om man vet att bygganden som arbetsplatsen finns i är gjord av blåbetong som är ett material med höga halter radon.