Radonmätning

Varför mäta?

Det finns en hel del olika rätt att använda sig av för att genomföra en radonmätning i en bostad, en lokal, en byggnad eller ute på fri mark. Sorgligt nog så är det nog så att var åttonde bostad i Sverige faktiskt har en alldeles för hög halt av radon vilket på lång sikt kan ge negativa hälsokonsekvenser och därför så kan det vara bra att genomföra en radonmätning för att vara på den säkra sidan.

Gränsvärde och härkomst

Själva gränsen för hur hög radonhalt en bostad får ha är i Sverige 200 Bq per kubikmeter, sedan börjar det bli farligt. I med att så många bostäder och lokaler idag har en för hög halt så gör det att många negativa hälsokonsekvenser slår mot de boende eller arbetande i byggnaden. Tyvärr var det också så att man innan radonmätning blev ”vanligt” så var det ett företag i Sverige som började producera blåbetong (även kallat Ytong). Hög halt avradon i blåbetong är vanligt förekommandei de miljontals bostäder och lokaler som byggdes under samma tid. Idag går det ibland att kolla med styrelsen, hyresvärden eller fastighetsinnehavaren där man bor eller har lokal om det är så att hög radonhalt är vanligt i området. Om det är så att detta är vanligt så bör man genomföra en radonmätning.

Hur mäter man?

En radonmätning går att genomföra genom att man någon gång mellan oktober och april placerar ut spårfilm i en radondosa, radonmätare, på två eller tre olika platser i byggnaden eller lokalen. Det som ger högst tillförlitlighet vid en radonmätning är om man placerar på olika platser i byggnaden eller lokalen för att det ska bli en så säker radonmätning som möjligt. Man beställer de instrument man behöver från kommunen genom att bara ringa och säga att man vill genomföra en radonmätning. Det är enkelt att placera ut radondosorna någonstans i lokalerna men tyvärr är det så att en radonmätning tar tre månader (minst) för att ge ett säkert resultat så det är en viss väntetid. När tre månader har gått skickar man helt enkelt in spårfilmen tillsammans med radondosan till ett laboratorium som avläser radonhalten som mättes upp vid radonmätningen och sedan skickar dig ett protokoll på posten med själva resultatet av mätningen.

Mätning i vatten

Det går även att genomföra radonmätningar i vatten då radongas mark även gör att vattenledningar med stillaliggande vatten och förbigående vatten får radonpåverkan och därför också kan bli ”infekterat” av radongas vilket inte är bra då man dricker vatten och detta går rakt ner i kroppen. Man behöver dock inte ta det allt för allvarligt men om man bor i ett område som är känt för att ha höga radonhalter alternativt är byggt med blåbetong så bör man göra en radonmätning i dricksvattnet. Det går relativt snabbt att göra en radonmätning i dricksvatten då man gör en mätning genom att fylla en flaska som man sedan skickar in till ett företag som sysslar med radonmätning. De skickar dig sedan en analys på hur gör radonhalt det är i dricksvattnet.