Radonundersökning

Misstanke

Om man misstänker att man bor i en byggnad som kan ha för höga halter av radon, kanske på grund av att grannar har mätt upp höga resultat eller för att byggnaden är gjord av blåbetong som är en typ av lättbetong som är radioaktivt då det innehåller uran. Vid misstanke om radon på en plats där man ofta vistas som till exempel i hemmet eller på en arbetsplats så bör man göra en så kallad radonundersökning för att se så att man inte har för höga halter av radon. Det finns många olika sätt att göra en radonundersökning och det beror mycket på vad det är för typ av radonpåverkan på byggnaden. Är det radon i dricksvatten som man misstänker att det finns höga halter av radon så behöver man göra en radonundersökning i dricksvattnet för att se så att halterna radon inte är för höga för att det inte är farligt att dricka vattnet i längden så att det inte skapar lungcancer.

Situation

Varje år är det femhundra personer som drabbas av lungcancer som följd av radon som extern påverkan och för att förhindra att man blir en av dessa för man göra radonundersökningar för att vara på den säkra sidan. I Sverige finns det cirka 350’000 hushåll som har för höga halter av radon i luften inne i bostaden och för att se så att man inte är ett av dessa så bör man göra en radonundersökning.

Hur undersöker man?

En vanlig radonundersökning påbörjas genom att man från kommunen beställer två eller tre radonmätare som man placerar i två olika rum i bostaden, dessa mäter sedan under minst tre månader halten av radon. När radonundersökningen är över efter cirka tre till fyra månader efter att man placerat ut radonmätarna så skickas dessa in för analys till ett laboratorium som mäter hur hög halt av radon som det fanns i bostaden och sedan om detta är för farligt för att bo i. Gränsvärdet i Sverige i en bostad där det bor människor ligger på 200 Bq per kubikmeter vilket kan jämföras med 400 Bq per kubikmeter på en arbetsplats. Anledningen till att det är högre gränser på arbetsplatser är för att man inte visats i de lokalerna lika många timmar på dygnet som när man är hemma.

Resultat

En radonundersöknings analys (rapport) skickas sedan per post till dig som beställt radonundersökningen och du får då reda på om du har för höga halter av radon i din inomhusluft och då också om du behöver ta några åtgärder mot dessa höga halter.

Bidrag

Om man har gjort en radonundersökning och det visar sig att man har höga halter på grund av att man har blåbetong som material i sin bostad så kan man vissa upp denna radonundersökning för kommunen för att få hjälp att söka statligt bidrag för att sanera radon som finns i bostaden eller på arbetsplatsen. Det är också viktigt att man kollar vattnet när m