Sanera radon

Det finns många bostäder och lokaler idag som har alldeles för höga halter av radongas. Skador på hälsankan som följd leda till olika radon-symptom. Strålskyddsinstitutet har uppskattat att mer än en kvarts miljon hushåll i Sverige idag har för höga halter av radon som måste åtgärdas på ett eller annat sätt.

Det finns olika sätt att eliminera höga halter av radon. Har man en markgrund, utrymme under bottenplan, så går det att ventilera radon . Ibland fungerar inte detta då radon finns i byggnadsmaterialet som bostaden eller lokalen är byggd av – då är enda lösningen att man sanerar radon.

Hur fungerar sanering?​

Vid en sanering av radon så byts det material byggnaden består av ut mot annat material som inte innehåller så höga halter av radon som tidigare. Man kan även använda sig av speciella material för att hålla radonet utanför bostaden. Dessa filtrerande material använder man i väggar och golv för att förhindra ingång av radongas i byggnaden och där människor vistas på en daglig basis. Det finns också en version som innebär att man ventilerar ut radonet genom förbättrande instrument för ventilering i lokalerna eller rummen som har höga halter av radongaser. Sätten är många att i byggmaterial sanera radon. Själva saneringen bör göras av ett företag som sysslar med sanering då det kan vara svårt att göra det på egen hand.

Sanering för vatten

Det kan också vara så att det finns höga halter av radon i dricksvatten och då är det rekommenderat att man även sanerar detta för att förhindra att man får radon i sig genom att dricka vatten ur kranen. Sanering ur vattnet i en kran som går ut för att dricka bör göras omgående efter det att man gjort en radonmätning i vattnet och upptäckt för höga halter. En sådan sanering av radon går till så att man använder sig av en radonavskiljare som luftar vattnet rent från radongaser innan man dricker det. Det är relativt enkelt att faktiskt sanera radon från hushållsvattnet för att inte får i sig det och bör göras omgående.
För att sanera radon från en krypgrund så gör man det genom att använda sig av en fläkt som blåser ut radongaserna så att de går bredvid huset istället för in i bostaden genom springor och brunnar. Om det är så att man har höga halter av radongas i vatten, materialet som byggnaden är gjord av, i lokaler och bostäder där personer vistas dagligen eller annat så är det alltid rekommenderat att man väljer att sanera bort radon för att förhindra att man blir en av de 500 personer som varje år drabbas av lungcancer till följd av att ha vistats för mycket i miljöer med höga halter av radon.