Hem – Allt om radon

Riskfyllt

Många känner idag inte till riskerna med att vistas i miljöer med för höga halter av radon och riskerna med att dricka vatten med för höga halter av radon i. Det är faktiskt en ganska ny upptäckt som i andra halvan av 1900-talet upptäckte och har gjorts mer och mer uppmärksammad på olika sätt. Man ska ha respekt för radon och det som radon kan göra på människokroppen.

Mätning

Är du idag osäker på om du har höga halter av radon i din inandningsluft eller i ditt dricksvatten? Då är det hög tid att göra radonmätning och analysera genom radon-besiktning. Det behöver inte alls vara så jobbigt att göra detta utan det är helt enkelt så att man gör av sig till kommunen där man ber om att få låna den utrustning som krävs för att mäta radon.

Hur mäter man radon?

När man mäter radon i inandningsluften så gör man så att man placerar en eller flera mätutrustningar på olika platser i huset eller byggnaden. Dessa ska sedan ligga på samma platser i minst tre månader för att sedan skickas tillbaka in till kommunen för en vidare analys. Resultatet kommer sedan via posten.

När man mäter halterna av radon i dricksvatten så sker det genom att man häller färskt vatten från kranen ner i en speciell vattenflaska som är speciellt gjord för mätningar av radon då den är helt tät. Detta test ska sedan gå till en laboratorium som mäter halterna av radon.

Redan gjorda mätningar i området

Bor du i lägenhet eller i ett bostadsområde kan det vara bra att fråga runt om någon har gjort en mätning på senare tid. Denna mätning kan då ge dig en riktlinje på vilken typ av jord som era bostäder står på.

Har grannen höga värden av radon?

Om det är så att en granne har väldigt höga värden och med anledning av det tagit åtgärder så är det rekommenderat att du också gör en mätning för att minska hälsorisken med att vistas i miljöer med höga halter av radon. Om man har höga halter av radon i inandningsluften så har man det oftast också i vattnet och vice versa. Vattnet som kommer från reningsverket har aldrig höga halter av radon utan det är när vatten kommer i rören i marken runt din bostad med höga halter av radongas i jorden som det kan få dig en ökning av halterna.

Beslut om åtgärd

När du fått resultat av din mätning och analys av dricksvattnet samt luften där du bor så kan du ta ställning till huruvida du vill ta åtgärder eller inte. Det är självklart rekommenderat att man tar åtgärder om halterna överstiger gränsvärderna, allt för att minska risken för att bli sjuk. Det finns också flera olika sätt att göra åtgärder genom sanering och det behöver inte vara någon kostsam process att genomföra en sanering.

Statistik

I Sverige finns det idag över 300’000 personer som bor i hushåll där halterna av radon är hälsofarliga. Det är en väldigt stor siffra med tanke på att det är allmänt känt att det finns stora hälsorisker med att vistas i radon. Femhundra personer dör varje år till följd av att ha fått lungcancer. Lungcancer fås genom att dricka eller vistas i miljöer med höga halter av radon och kan alltså motverkas genom att ta åtgärder mot radon.

Arbetsplatser

Arbetsplatser är även dem utsatta för radon, speciellt om man har en arbetsplats som är under markytan, då radonet kommer från just jorden. På en arbetsplats som är mycket under jorden så är det vanligt med extremt höga halter av radon i luften. Det är väldigt svårt att ta åtgärder mot höga halter av radon i underjordsmiljöer då det inte finns krypgrund eller fri luft omkring. Man får då dra ner på antalet timmar som man jobbar och befinner sig i dessa underjordiga miljöer för att inte drabbas av lungcancer.

Åtgärder för höga halt av radon

Det finns självklart många bra sätt att ta åtgärder mot höga halter av radon i både dricksvatten och inandningsluft. Delvis går det att använda sig av krypgrunden för att driva ut luft genom ventilation och på så sätt få ut all radongas innan det når in i själva byggnadens små lufthål. Radongasen har ju sina ingångar där det finns sprickor och läckage i bland annat rör och golvbrunnar och genom att man tätar alla dessa läckor så kan man motverka att det blir för höga halter av radon i inandningsluften.

Det finns många företag som säljer de instrument som man behöver för att driva ut luft ut krypgrunden och driftkostnaderna för sådana instrument är oftast väldigt låga. Det är en bra investering med tanke att det kan rädda liv. Många bra tips och verktyg finns att hitta i butiker för att täta de läckage som finns i källor där det kommer ut radon in i bostaden och det är också den vanligaste anledningen till att det finns radon i en bostad.

Vatten

Vatten kan ju som sagt också ha för höga halter av radon och de alternativ man då har för att minska dessa höga halter är att man använder sig av metoder för att lufta bort radongasen ur vattnet. Det finns olika anläggningar man kan skaffa för att lufta bort radongas från vattnet och det är en teknik som är den mest effektiva i valet mellan olika tekniker för att sänka halten radon i dricksvatten. Aktivt kol är också en väldigt vanlig och användbar metod för att sänka radon i vattnet.

Rekommenderat är att man kontaktar sin kommun för vägledning då man upptäcker att man har för höga värden av radon i dricksvatten eller luften så att man kan ta ställning till vilken typ av sanering man ska använda sig av.

Gränsvärden

De gränsvärden som finns på radon i luften i en bostad är 200 Bq per kubikmeter. På en arbetsplats får det vara 400 Bq per kubikmeter av den anledningen att man inte spenderar lika många timmar per dag på en arbetsplats som i sitt hem. I vattnet får det inte överstiga 1000 Bq per liter, då blir det  för ohälsosamt för att dricka.