Radonsug

Strategi

Som en åtgärd till att det finns för höga halter av radon i till exempel en villa så kan man använda sig av en så kallad radonsug. Den skapar ett slags undertryck och suger ut radongaserna under bottenplan så att radongasen går bredvid huset istället för igenom huset.

Anledningen till att det är möjligt att suga ut själva radongasen från utrymmet som är mellan bottenplan och marken är för att radongasen är åtta gånger tyngre. Det finns olika slags radonsug beroende på hur stor bottenvåningen är samt vad det är för mark under.

Kostnader

Själva investeringskostnaden för en radonsug kan du ansöka om bidrag till. Radon-besiktning, kan ha en relativt hög investeringskostnad,  men har däremot låga driftkostnader. Hela 500 personer varje år får lungcancer till följd av radongaser. Denna höga siffra går att sänka om fler väljer att ta åtgärder mot radon, till exempel genom en radonsug.

Montering

Då man beställer en radonsug får man bland annat med en gastät slang som radonsugen är ansluten till. Monteringen av en radonsug är relativt enkel och går att göra på egen hand eller med hjälp av någon på det företag som man köper en radonsug av. Det kan dock ta en hel arbetsdag att installera en radonsug beroende på hur stor byggnaden är. Även hur markplanet är uppbyggt påverkar installationen då det ibland kan vara svåråtkomligt och därför kan ta längre tid att installera en radonsug.

Strömförbrukningen hos en radonsug ligger på runt åtta watt och själva luftflödet ligger på cirka femtio kubikmeter per timma. Det är något som varierar mellan olika modeller av radonsug men vanligast är femtio kubikmeter per timma, då det räcker till de flesta olika villor i normal storlek.

Vid montering av en radonsug är det viktigt att slangen för utblåsning inte går för nära huset då det kan hända att själva radongasen går in i huset igen om man lagt den placerats fel. Själva fläkten med utblåset bör placeras så att det är så långt bort från ventiler, fönster, dörrar eller andra möjliga ingångar som möjligt.

Typer av radonsug

Det finns två olika radonsug beroende på om man har ett hus med källare eller ett hus med torpargrund. Själva radonsugen är oftast densamma men själva monteringen ser annorlunda ut mellan de två olika radonsugs-modellerna.

Försäljning

Radonsug finns att köpa av flera återförsäljare i Sverige. Dessa producerar oftast själva radonsugaren och kan därför ge en vettig kundsupport angående problem, montering, installation och användning av din radonsug. En radonsug kan variera mycket i pris, men ett tips är att söka statligt bidrag för att installation av radonsug och på så sätt slippa betala halva fakturan för radonsug inklusive installation.