Radonsanering

Om man har upptäckt att det finns höga halter av radon i en byggnad eller bostad som man äger eller förvaltar så är det viktigt att man direkt vidtar åtgärder. Det dör varje cirka femhundra personer i Sverige varje år till följd av lungcancer som uppstått från att ha vistats i byggnader med för höga halter av radon. Att då direkt ta åtgärder när man fått reda på att det är för höga halter i inandningsluften (gränsvärdet är på 200 Bq per kubikmeter) är viktigt för att spara på hälsan. Sanering är det mest effektiva sättet som finns för att sänka halten radon.

Redan gjorda mätningar i området

Om du ännu inte vet om du behöver sanera för att få bort höga halter radon så bör du ta och göra mätningar i bostaden eller byggnaden. Genom kommunen kan du få utrustning som du kan använda för att mäta radon i inandningsluften så kan du mäta genom att placera en eller två mätapparater i olika delar av huset som sedan under minst tre månader mäter. När testet är klart så skickar du in mätningen till kommunen som gör en bedömning om bostaden behöver saneras eller inte.

Hur sanerar man?

En sanering av en fastighet som är utsatt av radon kan gå till på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att sanera radon i krypgrund är att man använder sig av undertryck för att helt enkelt suga ut luft och ventilera radon till utanför bostaden. Genom att föra ut all luft som finns i krypgrunden så får man med sig den radongas som går mellan jorden och byggnaden och en sanering är då gjord. En utrustning som ligger i krypgrunden och för ut luft aktivt kan kosta en slant men driftkostnaderna är låga och man sänker risken för att få lungcancer till följd av för höga radonhalter i bostaden.

Tillvägagångssätt

Det finns även andra sätt att sanera bort radon från bostaden, om vi tar radonhalter i vatten som exempel. Att dricka ett vatten med för höga halter av radon (gränsvärde på 1000 Bq per liter) kan vara farligt och är också en risk för att få lungcancer. Genom att använda en radonavskiljare så luftas vattnet innan användning och kan på så sätt användas efter luftning då radongas har gått bort från vattnet. Man ska dock vara noga att man använder rätt utrustning vid sanering och inte använder dålig utrustning som har många bieffekter. Det finns till exempel radonavskiljare som för ut radongaser på fel sätt och skapar en högre radonhalt i inandningsluften, något som absolut inte är hälsosamt.

Livsviktigt

Vid upptäckt av höga halter av radon i luften eller i vattnet måste en sanering göras. Det finns många sätt att sanera och det är ett val som är i princip livsviktigt. Att sanera radon behöver heller inte vara speciellt dyrt, men nyttan som en sanering gör är ovärderlig.