Besiktning radon

En radonbesiktning är bra att göra då man vill kunna söka statligt bidrag för att kunna finansiera en sanering av en lokal, bostad eller någon typ av byggnad som har en för hög halt av radon. Det första man bör göra om man misstänker att det finns höga halter av radon i en bostad eller byggnad av något slag är att man gör en radonmätning med en radonmätare av något slag, det finns också företag som gör detta åt dig om det skulle vara så att man inte vill göra det på egen hand. Det tar tre månader att göra en fullständigradonmätning för att kolla hur hög halten radon är i ett hem eller en kontorslokal.

När man fått svaren på en radonmätning och denna visar att man har för höga halter radon och därför också måste vidta åtgärder för att förhindra att lungcancer skapas i kroppen så ställs man inför flera olika val bland olika sätt på att sanera radonet beroende på vilket sätt det kommer samt i vilken utsträckning det kommer. Antingen så kan man ha för höga halter av radon i dricksvattnet, detta åtgärdas genom antingen luftning av vattnet eller en annan typ av sanering som krävs då hela den byggnad som man bor i är gjord av blåbetong som är radioaktivt.

Typer av radon

Den vanligaste typen är att man har radon naturligt i marken som kommer från undersidan av byggnaden och går in till bostaden eller lokalerna genom springor, hål och brunnar. I med att radongasen förekommer naturligt och är i olika höga koncentrationer i olika delar av Sverige och världen så kan man säga att det är slumpmässigt om man bor i ett hus som har höga halter med radongaser från marken under.
En radonbesiktning blir på sin plats då man upptäckt att det finns för höga halter av radon och man måste åtgärda detta genom sanering. Det kan bli väldigt dyrt att på egen hand betala en sanering och man kan söka statligt bidrag för en sanering men för att kunna ansöka om detta så behöver man anlita en besiktningsman som gör en radonbesiktning och formulerar en rapport till kommunen där man söker om statligt bidrag så att de har insyn om att du verkligen behöver bidraget för att kunna finansiera radonsanering.

Vem besiktigar?

Radonbesiktning går att hitta hos flera olika företag som erbjuder besiktning av radonhus och radonvillor. En radonbesiktning kostar ett antal tusen och själva radonbesiktningen varierar i pris beroende på hur stor byggnaden är och några andra parametrar men om det är dags för att man måste sanera så är det väldigt befogat att anlita en som gör en radonbesiktning för att få så sätt kunna få statligt bidrag för radonbesiktningen. En radonbesiktning går att hitta oavsett vart i Sverige du bor och det finns alltid kommuner som hjälper till med att hyra ut radonmätare och analysera resultatet av mätningen efter den är gjord. En besiktningsman som gör radonbesiktningar kan också komma från ett företag som gör själva mätningen och man kan beställa hela paketet från ett företag som sysslar med radonanalyser och radonbesiktningar.