Radon i krypgrund

Åtgärder

En av de åtgärder som man kan ta mot radon är att skapa en krypgrund. En krypgrund är kortfattat ett utrymme eller en ficka mellan själva jorden och en byggnads bjälklager (nedersta delen som byggnaden byggts på). Genom att skapa en krypgrund eller utnyttja en existerande så kan man använda en radonsug för att blåsa/suga ut all radongas som kommer från marken ut till bredvid byggnaden.

Härkomst

Radongasen kommer som du säkert vet från marken och jorden under byggnaden och stiger upp till byggnaden och tar sig in genom alla möjliga hål och utrymmen som går att ta sig in i och därmed skapar en inomhusluft som har radongas i sig, något som kan vara ohälsosamt i för stora halter. Faktum är att det är viktigt att man har koll på om man harradon i vatten och inandningsluft så att man kan hålla en nivå som inte är direkt skadlig för hälsan.

Expertis och instrument

Om man använder sig av metoden av att få bort radon genom en krypgrund så går det att motverka halten av radon i både vatten och luften. Det finns olika återförsäljare av instrument och tekniker som kan utnyttja en existerande krypgrund för att motverka halter av radon som når byggnadens alla lufthål. Ett exempel på ett sådan instrument som man kan använda i krypgrunden för att sänka halter av radon är ett som skapar undertryck i krypgrunden, något som sedan kan användas för att då driva ut fukt och radon, även lukter och dofter försvinner i krypgrunden.

Positiv bieffekt

Genom att använda sig av ett instrument för att få bort fukt, radon och lukt från krypgrunden så kommer man få en krypgrund som inte bara har låga halter av radon utan också en krypgrund där mögel har svårt att ta sig in i byggnaden, något som är likt en bonus på vägen i användningen. Det är oftast väldigt låg driftkostnad på en anläggning som hjälper till med detta och det kan verkligen vara en bra investering om man bor i ett hus eller har en byggnad med stor risk för mögel men också höga halter av radon i vatten och inandningsluft.

En god insats

När man tillåter en anläggning ligga i krypgrunden och få bort allt radon så får man inte bara lägre halter av radon som i sin tur motverkar lugncancer men också ett bättre klimat för små barn som är extra känsla för höga halter. Genom att göra en analys av vatten och inandningsluft på en bostad eller i en byggnad där du är osäker på om det förekommer höga halter av radon så kan du göra stor skillnad för framtiden för de som vistas i bostaden.

Viktig åtgärd

Krypgrunden är ett utmärkt utrymme att utnyttja för att få bort radon utan att egentligen förändra sina levandsvanor eller arbetsvanor speciellt mycket. Det kan faktiskt vara ännu viktigare att vara säker på att det finns någon typ av åtgärd mot radon i en byggnad, till exempel en arbetsplats där det vistas många människor under årets alla dagar.