Radongas

Vad är radongas?

Radongas är en helt naturlig gas som finns i marken runt hela jorden. Det är dock olika hur mycket radon det finns i marken och på vissa platser och marker så är det mer än på andra platser. Radonet i mark stiger mot atmosfären och i ett sådant fall som det finns en hög halt radongas som stiger ur marken där det ligger en bostad så krävs det åtgärder för att minska mängden radongas som går in i bostaden vilket kan leda till negativa hälsokonsekvenser hos de som bor i huset eller jobbar i lokalen. Det går inte att se radongas då den är helt ”genomskinlig” och färglös. Det går heller inte att lukta sig till radongas då den är helt luktfri.

Förebyggande åtgärder

Det finns många olika skydd för att minska en människas påverkan av en kontinuerlig påverkan av radongas. Detta kallas radonsanering och kan delvis göra genom att täta lufthål och springor i golvet i ett hus som har en hög halt radon under sig. Radongasen går alltså inte igenom massivt material som radioaktiv strålning utan den letar sig upp genom springor vilket kan låta konstigt men i med att radongasen är åtta gånger tjockare än vanlig luft så behöver den utrymme för att ta sig igenom. Det finns också många olika instrument som kan användas för att skydda sig mot radongas, en av dessa instrument är en slags fläkt under byggnaden som blåser bort radongasen så att den stiger förbi byggnaden istället för igenom.
Radongas förekommer även i material som vissa byggnader har valts att bygga med, detta material kommer från tillverkaren Yxhultsbolaget under varumärket Ytong. Materialet brukar i folkmun ibland också kallas blåbetong och användes i miljonprogrammet. Under den största användningen och produktionen visste man inte att det fanns mycket höga halter radongas i blåbetong men detta uppdagades senare och idag är många byggnader uppbyggda med just detta material.

Vad mäter man?

Man mäter koncentrationen av radongas genom Bq per kubikmeter. Själva halten kan vara mellan 1 och 1’000’000 där 1 är den lägsta koncentrationen som kan förekomma, till exempel på ett isblock mitt i havet där ingen mark finns i närheten. Det radon-gänsvärde för vad som är okej att ha i hemmet eller på en arbetsplats kan ligga på allt mellan 200 och 400 beroende på var i världen man är och vilka direktiv som satts i just det landet man har i åtanke. Om man har exempelvis 1000 Bq per kubikmeter i hemmet (vilket är möjligt) så bör man omedelbart vidta åtgärder för att få ner siffran till mycket mer hälsosam nivå för att förhindra hälsoskador. I en oventilerad urangruva är koncentrationen som högst på hela 1’000’000.

Andra idéer

Det sägs också att radongas kan ha en positiv påverkan vid behandling av vissa sjukdomar men de negativa hälsoeffekterna är allt för kraftiga för att kunna se det som någon slags hälsokur. Trots detta finns det till och med ”radonbad” som sägs ska ge kroppen terapi av något slag enligt vetenskapliga studier, detta ska dock mest gälla personer som har autoimmuna sjukdomar.