Radon symptom

Radongas

Radongas som ursprungligen kommer från grundämnet Uran har egentligen ingen påverkan på en människokropp som går att fysiskt känna genom till exempel huvudvärk eller annat. I med att radongas är luktfri och genomskinlig så är den också omöjlig att se och lukta sig till. Tyvärr är det så att det inte riktigt finns några symptom på att man har fått en påverkan av radon mer än att man i så fall får lungcancer – men då är det redan försent. Både radon i vatten och radon i inomhusluft förekommer.

Risk

Det är dock inte så att radon vid ett enstaka tillfälle i normala miljöer med höga halter av radon kan göra att en person får lungcancer men om man vistas till exempel i en bostad eller lokal dagligen som har för höga halter av radon så kan lungcancer uppkomma – det kräver dock att man vistats i sådana miljöer dagligen i cirka tio till femtio år beroende på hur hög halten är. Varje år är det enligt Strålskyddsinstitutet cirka femhundra personer som årligen får lungcancer på grund av att ha vistats i miljöer med för höga halter av radon.

Socialstyrelsen

För att försöka sänka antalet drabbade av lungcancer på grund av radon så har också socialstyrelsen sänkt riktvärdena ytterligare senaste årtionden och gränsvärdet ligger idag på 200 bq per kubikmeter men även värden på 400 bq per kubikmeter kan accepteras om det är en arbetsplats där man inte vistas dygnets alla timmar. Att mäta radon är något som varje husägare och/eller boende har ansvar för.