Mäta radon

Något som kan vara bra att göra på både arbetsplatser och i bostäder är att mäta radon. Först och främst kan man kolla med fastighetsägaren om några uppgifter om radonvärden finns i just den lokal eller den bostad du bor i – om inte, då är det hög tid. Varje år får många personer i Sverige hälsoskador till följd av höga radonvärden och en kvarts miljon bostäder har över gränsen för ”okej” radonhalt i luften (och ibland även vattnet).

Hur mäter man?

Att mäta radon i luften i en lokal eller bostad är relativt enkelt – om man vet hur man gör. Det första man ska göra är att kontakta kommunen för att få låna två (eller fler) radonmätare som man sedan placerar ut enligt anvisningar i olika delar av bostaden. Dessa radonmätare (som måste vara minst två för att ge säkerställt värde) ska ligga i minst ett halvår på samma plats. När själva lufttestet är färdigt så skickar du tillbaka radonmätarna till kommunen som skickar vidare detta till ett laboratorium som skickar provresultatet hem till dig.

Resultatet

När du fått provsvaren från din radon-mätning som du själv gjort så kommer du se om du har för högt värde eller under gränsen. Om du har för högt värde för vad som är hälsosamt så kommer du få alternativet att välja mellan olika åtgärder att få ner halten radon i din bostad eller i lokalerna som värdena gäller. Är det så att man har högt värde radon i luften så är det också hög sannolikhet att även dricksvattnet har en hög halt radon. Om man ser till att mäta radon i dricksvatten – något som är relativt smidigt och enkelt och går fort så kan man få dig en ordentlig uppfattning om vad det är i hemmet eller lokalen som bör tas åtgärd mot.

En viktig insats

Att mäta radon är alltså viktigt för både ens egen hälsa men också de andra som vistas i samma lokaler. Genom att mäta radon och vara säker på radonhalten just där man bor så kan man också hjälpa kommande bostadsgäster i samma lokaler att veta att det är säkert (eller inte säkert) att bo i bostaden eller hålla till i lokalen.
Ser man inte till att mäta radon så kan det tyvärr bli så att man får lunginflammation – något som kan vara livshotande om man är i riskgruppen. Även om det tar ett halvår drygt att få reda på halten så är det ändå värt mödan för att kunna vara lugn.