Radon krypgrund

Hem / Radon krypgrund

På den här sidan kan du läsa om olika aspekter inom radon och avfuktning av krypgrunder, eller torpargrunder som de också kallas. Du hittar information om varför fukt uppkommer i krypgrunder och vilka som är gränsvärden för detta. Här finns också information om vilka som är de vanligaste typerna av skador som kan uppkomma på grund av fuktproblem i en krypgrund.

Därefter kan du läsa om olika typer av åtgärder för avfuktning och avlägsnande av krypgrunder: radonfläktar, radondukar, radonsugar och avfuktare. I det sistnämnda fallet hittar du uppgifter om hur mycket en avfuktare kostar och vilka olika faktorer det är som avgör vad totalkostnaden blir.

Fukt i krypgrund

För fastigheter med krypgrund är denna en av de mest utsatta när det handlar om fuktproblem. Kondens stannar kvar i krypgrunden vilket riskerar att leda till mögelproblem som på sikt ger skador på hela fastigheten.

Enligt Boverket har runt var fjärde krypgrund i Sverige fuktrelaterade skador. Problemet är dock inte enbart strukturellt. Mögel och fuktskador påverkar inomhusmiljön negativt och kan tillslut leda till att de som vistas i fastigheten drabbas av problem med hälsan. De vanligaste hälsoproblemen till följd av fukt- och mögelskador är luftvägsproblem.

Gränsvärde

Den vanliga uppskattningen om gränsvärde för luftfuktighet ligger runt 75 procent, detta motsvarar att en fuktmätare visar ett värde på ungefär 17 procent. Högre luftfuktighet än så och det finns stor risk för mögelväxt och andra fuktrelaterade skador.

Lägre luftfuktighet uppnås vanligtvis med en hygrostat i kombination med en avfuktare. Dessa är med fördel igång under de månader på året då luftfuktigheten är som störst.


Radonfläkt krypgrund

Radonfläkt, eller undertrycksfläkt som det ibland kallas, används för att avlägsna radon från krypgrunder innan det kan leta sig in i boendemiljön. Korrekt installerad kan en radonfläkt hjälpa till att minska risken för mögel- och fuktproblem eftersom det finns en del studier som tyder på att radon och gammastrålning bidrar till ökad mögeltillväxt.

En radonfläkt behöver dock i regel kompletteras med en avfuktare då bruk av enbart det förstnämnda riskerar att leda till ökad kondens i krypgrunden på grund av det undertryck som skapas.


Radonduk krypgrund

En radonduk kan läggas ut på marken i en krypgrund och fungerar på så sätt att den förhindrar radon för att leta sig in inomhusmiljön. Ofta består en radonduk av ett plastmaterial som kallas EVOH, numera vanligtvis i 4-7 lager. EVOH används annars ofta i de plastemballage som används till olika matvaror.

Förutom att hindra radon fungerar radonduken också som en barriär för till exempel metan, pentan och syre. Radonduk läggs också ofta mellan olika lager för fastigheter med gjuten betongplatta som grund.


Radonsug krypgrund

En radonsug är en fläktanordning som installeras i krypgrunder och under gjutna bottenplattor. Radonsug kallas också för fläktanordning för torpgrund. Enkelt uttryckt fungerar radonsugen på så sätt att den ventilerar ut radongas ur fastigheten där den installeras.

För att få önskad effekt är det viktigt att radonsugen installeras på ett korrekt sätt, detta görs därför vanligtvis av professionella hantverkare. Installationen föregås av en radonbesiktning där man bland annat gör en utredning av hur installationen ska genomföras för att bästa möjliga effekt ska uppnås.


Avfuktare krypgrund pris

Priset för en avfuktare för krypgrund varierar mellan några tusen kronor för de billigaste alternativen upp till över 30 000 för de dyraste. Kostnaden avgörs dels beroende på vilket varumärke som väljs, dels hur stor yta det är som behöver avfuktas och hur stort avfuktningsbehovet är.

Därefter behöver man räkna in driftskostnaden vilken kan skilja sig åt mellan olika varianter, även om de är avsedda för avfuktning av samma storlek på ytor. Du ska alltid kunna få ett förslag på en avfuktare i en kostnadsfri offert.