Radon symptom

Hem / Radon symptom

Förhöjda halter av radon i inomhusluft är knutet till allvarliga hälsoproblem vilket gör att du bör vara uppmärksam på vilka olika typer av symtom de problemen är knutna till. Den milda hälsoproblematiken kopplat till detta är huvudvärk, mer allvarligt är andningsproblem.

Det mest allvarliga är dock att utveckla lungcancer, detta är framför allt en mycket stor risk om det är så att du samtidigt är rökare. Oavsett rökning eller inte gör man i Sverige uppskattningen att hundratals personer varje år drabbas av lungcancer på grund av radon.

På den här sidan kan du läsa mer om de olika hälsorisker som är förknippade med att spendera mycket tid i fastigheter med höga radonhalter och vilka biverkningar och symtom detta kan ge upphov till.

Radon i hus biverkningar

Den biverkning som är mest belagd till följd av långvarig exponering för förhöjda radonhalter är lungcancer. I Sverige är uppskattningen att runt 14 procent av alla konstaterade fall av lungcancer uppkommit till följd av radon.

Sett från grundrisken beräknar man att radon höjer risken för att drabbas av lungcancer med ungefär 16 procent. Risken förhöjs ytterligare om det är så att man är rökare, att sluta röka är därför det bästa sättet att sänka risken att drabbas. Symtom på lungcancer är i sin tur bland annat huvudvärk och torrhosta.

Huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt förekommande symtom vid exponering för radon. Om du vet att radonhalten är hög i den fastighet du bor i bör du vara uppmärksam på detta då huvudvärk i många fall är ett av de första symtomen för lungcancer.

Med det sagt finns det mängder av olika skäl till att du kan drabbas av huvudvärk men om du drabbas ofta är det en bra idé att kolla upp detta på en vårdcentral.

Andningsproblem

Andningsproblem är ett problem som kan uppstå om du exponeras för höga halter av radon. Dessa kan i sin tur vara en följd av lungcancer. Risken att drabbas av lungcancer är mycket högre om du tillbringar mycket tid i en fastighet med för höga halter av radon samtidigt som du också röker. Det enklaste sättet att minska risken för att drabbas är att sluta röka.