Radonsug

Hem / Radonsug

En radonsug är en ventilerande fläkt med tillhörande ventilationsanläggning som suger ut radon från marken under en fastighet och ventilerar ut den i luften. På så sätt förs radonet effektivt ut från inomhusluften.

Radonsugar installeras typiskt sett i fastigheter med gjutna bottenplattor, men fungerar också för fastigheter med krypgrund. Här kan du läsa om hur radonsugar fungerar, hur mycket de kostar att inhandla, installera och deras driftskostnader samt hur mycket el de drar i genomsnitt.

Du får också grundläggande information om vilka delar som ingår i en radonsug och hur du själv går tillväga för att ta hand om en installation.

Vad är en radonsug?

En radonsug är en fläkt vars funktion är att ventilera ut radon ur en fastighet. Radonsugar används dels i fastigheter som anlagts på bottenplatta, dels i fastigheter med krypgrund. De finns i olika storlekar och är den vanligast använda anordningen för att minska förekomsten av radon inomhus.

En förutsättning för att kunna installera en radonsug är att fastighetens botten har luftgenomsläpplighet, det vill säga att materialet i botten är tillräckligt poröst för att den radonhaltiga luften ska kunna sugas upp och pumpas ut via ventilation.


Installera radonsug själv

En radonsug kan installeras på olika sätt och vilken metod som fungerar bäst beror på hur förutsättningarna ser ut i den aktuella fastigheten. Radonsugen består av tre delar: luftkanaler, en kanalfläkt, väggfläkt eller takfläkt samt en 5-stegstransformator.

Om fastigheten har bottenplatta borras ett hål i den, ett hål som är tillräckligt stort för att luftkanalen ska få plats. Alternativt placeras insugen i fastighetens krypgrund. Fläkten, kan som de olika tidigare nämnda namnen avslöjade placeras antingen inomhus, utomhus eller på taket.

Installation av radonsug kan utföras på egen hand, men det är rekommenderat att du anlitar en expert för att reda ut exakt vilken som är den bästa installationsvarianten för största möjliga effekt.


Radonsug pris

En radonsug kostar någonstans mellan 25 000-40 000 kronor. Det exakta priset beror på vilket varumärke det rör sig om, hur stor effekt som krävs. Därefter tillkommer driftkostnader utöver den initiala kostnaden. Observera att ytterligare kostnader tillkommer om du anlitar ett professionellt företag för att ta hand om installationen av radonsugen.

Det går att ansöka om ROT-avdrag vid installation av radonsug i din bostad. Med hjälp av ROT-avdrag kan du sänka kostnaden för installationen med upp till 30 procent av totalkostnaden.


Hur mycket el drar en radonsug?

En radonsug drar ofta runt 500kWh per år. Detta går att jämföra till exempel med en radonbrunn som brukar dra i genomsnitt 700kWh per år. Eller en ventilationsanläggning som beräknas dra någonstans i trakterna runt 2000kWh per år.

Hur stor elförbrukningen i slutändan bli beror dock förstås på många olika kompletterande faktorer så som hur stor radonsugen och den tillhörande anläggningen är vilket i sin tur beror på de specifika kraven i den aktuella fastigheten. Generellt gäller också att modernare radonsugar är mer energisnåla än äldre varianter.