Radonsanering

Hem / Radonsanering

Om en radonmätning har visat att du har problem med radon behöver en radonsanering genomföras. Exakt vad en sådan inbegriper beror på var radonet kommer ifrån och hur omfattande åtgärder som behövs. På den här sidan hittar du information om olika typer av radonsaneringar, både sådana som du kan utföra själv och sådana där det kan vara bra att ta hjälp av en saneringsfirma.

I de flesta fall går det att sänka radonhalterna genom förbättra ventilation, i många fall kompletteras en förbättring av ventilationen genom installation av en radonsug. Läs mer om radonsugar och andra typer av saneringsåtgärder för radon här nedanför.

Hur görs en radonsanering?

En radonsanering genomförs på olika sätt beroende på var radonet kommer ifrån. Om radonet kommer från marken används åtgärder som radonsug, tätningar eller radonbrunn samt förbättrad ventilation.

Radonsug eller tätningar används om fastigheten har krypgrund eller är byggd på betongplatta. Radonbrunn används ifall det rör sig om en äldre fastighet som byggts till exempel på sandgrund.

Radon som kommer från byggmaterial, till exempel blåbetong, kan i de flesta fall också åtgärdas med relativt enkla åtgärder så som förbättrad ventilation, eller radonmålning om radonet kommer från väggarna. I vissa fall kan det bli aktuellt att avlägsna de delar av konstruktionen som avger radon.


Radonsanering – gör det själv

Om det är möjligt att göra en radonsanering på egen hand beror på vilken nivå av förkunskaper du har och var radonet kommer ifrån. Det är till exempel fullt möjligt att installera en radonsug, genomföra en radonmålning eller förbättra ventilationen på egen hand.

Exakt vilken typ av åtgärder som behöver genomföras beror på hur förutsättningarna ser ut i din fastighet. Om radonet kommer från marken och huset har betong- eller krypgrund går det i många fall att använda radonmatta eller radonsug. Om det finns radon i vattnet går det att installera en radonavskiljare som luftar vattnet. Vissa leverantörer säljer gör-det-själv paket för radonsanering.


Sanera radon – blåbetong

I flertalet fall fungerar det att förbättra fastighetens ventilation även i fall där radonet kommer från byggmaterial som blåbetong. Väggar med blåbetong kan även tätas med puts eller radontapet eller målas med en särskild radonfärg.

I vissa fall kan det bli nödvändigt att byta ut väggar, detta är enklare i fall där väggarna inte är bärande. I många fall är det enklaste alternativet för att sänka radonhalten att kombinera flera olika åtgärder till exempel att sätta upp radontapet och samtidigt öka fastighetens luftomsättning.

I många fall går det att byta ut material med radon via relativt enkla åtgärder i samband med renoveringsprojekt.


Vad kostar radonsanering?

Vad en radonsanering kostar beror helt och hållet på förutsättningarna i varje fastighet. Enligt uppskattningar kan en radonsanering för en normalstor villa kosta 35 000-45 000 kronor för, om det rör sig om att radonet kommer från marken.

Det kan dock kosta både mer eller betydligt mindre beroende på vilken typ av åtgärder som krävs. I många fall räcker det med enkla åtgärder för att få ner radonhalten. Det går, i vissa fall, att söka ROT-avdrag för radonsanering.

Radonsanering bidrag

Det går att få avdrag för radonsanering. Förutsättningen för att kunna få avdraget är att det rör sig om en sanering i en bostad du själv äger och bor i. Tidigare fanns ett bidrag som kallades för radonbidraget, men det är avvecklat sedan januari 2022.

Nu är det ROT-avdrag som gäller för den typen av arbeten. ROT-avdraget kan uppgå till som mest 50 000 kronor per år, eller upp till 30 procent av totalkostnaden för en radonsanering. Observera att du måste anlita en saneringsfirma eftersom ROT-avdraget dras av på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster.