Radonmätning

Hem / Radonmätning

På den här sidan hittar du information om radonmätningar. Hur utförs de? Hur ofta ska de utföras och vad kostar det? Du får bland annat veta att det inte finns någon lagstiftning kring radonmätningar, men däremot en serie rekommendationer som varierar något beroende på hur förutsättningarna ser ut i varje aktuell fastighet.

Radonmätningar utförs under några månaders tid för säkra resultat, men det finns även möjlighet att genomföra korttidsmätningar som ger en ungefärlig uppskattning av radonhalten i en fastighet. Det sistnämnda metoden kan användas bland annat inför husköp då det inte finns tid att genomföra en mätning under längre tid.

Hur ofta ska man mäta radon?

Det finns ingen lagstiftning som säger hur ofta radon ska mätas, däremot finns det en del rekommendationer vid mätning av radon. Du rekommenderas genomföra radonmätning om du köper, bygger om, bygger till eller bygger nytt. Även om du gör någon typ av förändring i en fastighets ventilations- eller uppvärmningssystem.

Till sist bör en mätning göras om det var mer än 10 år sedan radonet sist mättes eller om du har en misstanke om att det finns gott om radon där fastigheten ligger. Rekommendationerna kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten.


Finns det krav på radonmätning?

Det finns inga lagstadgade krav för hur radonmätningar ska genomföras, däremot finns det rekommendationer för hur resultaten blir så säkra som möjligt. För att få säkrast resultat genomförs radonmätningar under eldningssäsongen som varar mellan oktober och april.

Mätperioden ska vara under en period om minst två men gärna tre månader. Kortare mätningar på mellan två till tio dagar kan genomföras om det till exempel är så att du står inför ett husköp och inte hinner utföra en mätning under med den rekommenderade längden på mätperioden.


Mäta radon själv

Du kan mäta radon själv. Detta gör du genom att beställa så kallade radondosor från ett certifierat mätlaboratorium. Dosorna skickas med posten och du får två stycken som ska placeras ut i två olika rum. Om du bor i en lägenhet med ett rum placeras båda dosorna ut i samma rum.

Dosorna ligger sedan ute under två-tre månader. När mätperioden är över skickar du tillbaka radonmätarna till laboratoriet och får ett svar inom några veckor. Det är också möjligt att genomföra en så kallad korttidsmätning under mellan 2-10 dagar. Resultatet av en korttidsmätning är dock inte giltigt om du vill ansöka om radonbidrag.


Vad kostar radonmätning?

Radonmätning kostar olika mycket beroende på om du vill genomföra en ordinarie långtidsmätning, en korttidsmättning och hur många dosor du behöver. Långtidsmätning kostar mellan 300-600 kronor beroende på om du behöver två eller flera mätdosor.

Ett paket med korttidsmätare är något dyrare och kostar från 500 kronor upp till 700 kronor om du behöver tre mätdosor. En radonbesiktning kostar upp till några tusenlappar där slutpriset i hög utsträckning beror på hur lång restid besiktningsfirman har till fastigheten som ska besiktigas.